skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis

Zhang, Y. ; Wang, H. ; Toratani, S. ; Sato, J. D. ; Kan, M. ; Mckeehan, W. L. ; Okamoto, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/25/2001, Vol.98(20), pp.11336-11340 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.191377098

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis

Zhang, Y ; Wang, H ; Toratani, S ; Sato, J D ; Kan, M ; Mckeehan, W L ; Okamoto, T

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 September 2001, Vol.98(20), pp.11336-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11562460 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis

Zhang, Yan ; Wang, Hua ; Toratani, Shigeaki ; Sato, J. Denry ; Kan, Mikio ; Mckeehan, Wallace L. ; Okamoto, Tetsuji

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 25, 2001, Vol.98(20), p.11336 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Inhibition by Keratinocyte Growth Factor Receptor of Human Salivary Adenocarcinoma Cells through Induction of Differentiation and Apoptosis

Zhang, Yan ; Wang, Hua ; Toratani, Shigeaki ; Sato, J. Denry ; Kan, Mikio ; Mckeehan, Wallace L. ; Okamoto, Tetsuji

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 September 2001, Vol.98(20), pp.11336-11340 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Inhibition by Keratinocyte Growth Factor Receptor of Human Salivary Adenocarcinoma Cells through Induction of Differentiation and Apoptosis

Zhang, Yan ; Wang, Hua ; Toratani, Shigeaki ; Sato, J. Denry ; Kan, Mikio ; Mckeehan, Wallace L. ; Okamoto, Tetsuji

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 September 2001, Vol.98(20), pp.11336-11340 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...