skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gateway vectors for the production of combinatorially‐tagged His 6 ‐MBP fusion proteins in the cytoplasm and periplasm of Escherichia coli

Nallamsetty, Sreedevi ; Austin, Brian P. ; Penrose, Kerri J. ; Waugh, David S.

Protein Science, December 2005, Vol.14(12), pp.2964-2971 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0961-8368 ; E-ISSN: 1469-896X ; DOI: 10.1110/ps.051718605

Toàn văn sẵn có

2
Gateway vectors for the production of combinatorially-tagged His 6 -MBP fusion proteins in the cytoplasm and periplasm of Escherichia coli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gateway vectors for the production of combinatorially-tagged His 6 -MBP fusion proteins in the cytoplasm and periplasm of Escherichia coli

Nallamsetty, Sreedevi ; Austin, Brian P. ; Penrose, Kerri J. ; Waugh, David S.

Protein Science, 12/2005, Vol.14(12), pp.2964-2971 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 09618368 ; E-ISSN: 1469896X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1110/ps.051718605

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gateway vectors for the production of combinatorially-tagged His6-MBP fusion proteins in the cytoplasm and periplasm of Escherichia coli

Nallamsetty, Sreedevi ; Austin, Brian P ; Penrose, Kerri J ; Waugh, David S

Protein science : a publication of the Protein Society, December 2005, Vol.14(12), pp.2964-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0961-8368 ; PMID: 16322578 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...