skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete

Akçaözoğlu, Semiha ; Atiş, Cengiz Duran ; Akçaözoğlu, Kubilay

Waste management (New York, N.Y.), February 2010, Vol.30(2), pp.285-90 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 19853433 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.09.033

Toàn văn sẵn có

2
An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete

Akçaözoğlu, Semiha ; Atiş, Cengiz Duran ; Akçaözoğlu, Kubilay

Waste Management, 2/2010, Vol.30(2), pp.285-290 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.09.033

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete

Akçaözoğlu, Semiha ; Atiş, Cengiz Duran ; Akçaözoğlu, Kubilay

Waste Management, 2010, Vol.30(2), pp.285-290 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.09.033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...