skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

OECD iLibrary (Organisation for Economic Cooperation and Development)

ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9264250611 ; E-ISBN: 9789264250628 ; E-ISBN: 9789264257269 ; E-ISBN: 926425062X ; E-ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

2
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Oecd

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9789264250611 ; E-ISBN: 9789264250628

Toàn văn sẵn có

3
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Organisation For Economic Co-Operation And Development

OECD

ISBN-13: 9789264257269 ; ISBN-13: 9789264250628 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en ; Series ISSN: 1990-0198.

Toàn văn không sẵn có

4
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

OECD (Corporate Author)

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISBN: 9264250611 ; ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9789264257269 ; ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...