skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-Book Land: a primer for librarians.(Book Review)

Mattison, David

Computers in Libraries, Oct, 2002, Vol.22(9), p.14(7)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1041-7915

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-Book Land: A Primer for Librarians

Mattison, David

Computers in libraries, 2002, Vol.22(9), p.14

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1041-7915

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-Book Land: a primer for librarians.(Book Review)

Mattison, David

Computers in Libraries, Oct, 2002, Vol.22(9), p.14(7)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1041-7915

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-book land: A primer for librarians

Mattison, David

Computers in Libraries, Oct 2002, Vol.22(9), pp.14-21

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10417915

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...