skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are genetic association studies useful for obesity research? The cases of DRD2 and OPRMI.(Clinical report)

Hardman, C.A. ; Rogers, P.J. ; Munafo, M.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.627 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.068

Toàn văn sẵn có

2
Are genetic association studies useful for obesity research? The cases of DRD2 and OPRMI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are genetic association studies useful for obesity research? The cases of DRD2 and OPRMI

Hardman, C.A. ; Rogers, P.J. ; Munafò, M.

Appetite, 10/2012, Vol.59(2), p.627 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2012.05.068

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are genetic association studies useful for obesity research? The cases of DRD2 and OPRMI

Hardman, C.A ; Rogers, P.J ; Munafò, M

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.068

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of association between DRD2 and OPRM1 genotypes and adiposity

C A Hardman ; P J Rogers ; N J Timpson ; M R Munafò

International Journal of Obesity, 2013, Vol.38(5), p.730 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0307-0565 ; E-ISSN: 1476-5497 ; DOI: 10.1038/ijo.2013.144

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...