skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ragguagli bibliografia e un restauro prima dell'edizione critica di Disjecta

Mosena, Roberto

Italica, 2017, Vol.94(2), p.232(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-3020

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ragguagli bibliografia e un restauro prima dell'edizione critica di Disjecta.(poems published by Igino Ugo Tarchetti between 1867 and 1868; text in Italian)(Critical essay)

Mosena, Roberto

Italica, Summer, 2017, Vol.94(2), p.232(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-3020

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...