skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users

Harrison, A ; Derwent, G ; Enticknap, A ; Rose, F D ; Attree, E A

Disability and rehabilitation, 2002, Vol.24(11-12), pp.599-606 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0963-8288 ; PMID: 12182799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users

Harrison, A. ; Derwent, G. ; Enticknap, A. ; Rose, F. D. ; Attree, E. A.

Disability and Rehabilitation, 01/2002, Vol.24(11-12), pp.599-606 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09638280110111360

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users

Harrison, A ; Derwent, G ; Enticknap, A ; Rose, F. D ; Attree, E. A

Disability and Rehabilitation, 01 January 2002, Vol.24(11-12), pp.599-606 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis Medical Library

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.1080/09638280110111360

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...