skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negativity bias and basic values.(Open Peer Commentary)(Essay)(Author abstract)

Schwartz, Shalom H.

Behavioral and Brain Sciences, June, 2014, Vol.37(3), p.328(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-525X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Values and behavior: Validating the refined value theory in Russia.(Report)

Schwartz, Shalom H. ; Butenko, Tania

European Journal of Social Psychology, Dec, 2014, Vol.44(7), p.799(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0046-2772

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negativity bias and basic values

Schwartz, Shalom H

Behavioral and Brain Sciences, 2014, Vol.37(3), pp.328-329 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0140-525X ; E-ISSN: 1469-1825 ; DOI: 10.1017/S0140525X13002720

Toàn văn không sẵn có

4
Negativity bias and basic values
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negativity bias and basic values

Schwartz, Shalom H.

Behavioral and Brain Sciences, 06/2014, Vol.37(3), pp.328-329 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0140-525X ; E-ISSN: 1469-1825 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X13002720

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negativity bias and basic values

Schwartz, Shalom H

The Behavioral and brain sciences, June 2014, Vol.37(3), pp.328-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-1825 ; PMID: 24970450 Version:1 ; DOI: 10.1017/S0140525X13002720

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...