skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Clay and Sand into Digital Design -- Continuous Tangible user Interfaces.(Author abstract)

BT Technology Journal, Oct, 2004, Vol.22(4), p.287 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Clay and Sand into Digital Design -- Continuous Tangible user Interfaces

Ishii, H ; Ratti, C ; Piper, B ; Wang, Y ; Biderman, A ; Ben-Joseph, E

BT Technology Journal, Oct 2004, Vol.22(4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Clay and Sand into Digital Design — Continuous Tangible user Interfaces

Ishii, H ; Ratti, C ; Piper, B ; Wang, Y ; Biderman, A ; Ben-Joseph, E

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047607.16164.16

Toàn văn sẵn có

4
Bringing Clay and Sand into Digital Design — Continuous Tangible user Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Clay and Sand into Digital Design — Continuous Tangible user Interfaces

Ishii, H ; Ratti, C ; Piper, B ; Wang, Y ; Biderman, A ; Ben-Joseph, E

BT Technology Journal, 10/2004, Vol.22(4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000047607.16164.16

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...