skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to use mobile services: antecedents and cross-service comparisons

Nysveen, Herbjorn ; Pedersen, Per E. ; Thorbjornsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer, 2005, Vol.33(3), p.330-346 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-0703

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1177/0092070305276149

Truy cập trực tuyến

4
Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons

Nysveen, H.

Journal of the Academy of Marketing Science, 07/01/2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0092-0703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0092070305276149

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...