skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking culture: the social lineage account.(Author abstract)(Report)

Patten, Alan

American Political Science Review, Nov, 2011, Vol.105(4), p.735(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

American Political Science Review, 2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

The American Political Science Review, Nov 2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

4
Rethinking Culture: The Social Lineage Account
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

American Political Science Review, 11/2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...