skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design Of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design Of User Interfaces V

Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

SpringerLink Books

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2

Toàn văn sẵn có

2
Computer-Aided Design of User Interfaces V: proceedings of the sixth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI'2006 (6-8 June 2006, Bucharest, Romania)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V: proceedings of the sixth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI'2006 (6-8 June 2006, Bucharest, Romania)

G. Calv.. l.]

Dawsonera

ISBN10: 1402058195 ; ISBN13: 9781402058196 ; E-ISBN10: 1402058209 ; E-ISBN13: 9781402058202

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...