skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Ha, C. V. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Osakabe, Y. ; Tran, U. T. ; Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi, S. ; Dong, N. V. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/14/2014, Vol.111(2), pp.851-856 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1322135111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress.(PLANT BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Van Ha, Chien ; Leyva - Gonzalez, Marco Antonio ; Osakabe, Yuriko ; Tran, Uyen Thi ; Nishiyama, Rie ; Watanabe, Yasuko ; Tanaka, Maho ; Seki, Motoaki ; Yamaguchi, Shinjiro ; Van Dong, Nguyen ; Yamaguchi - Shinozaki, Kazuko ; Shinozaki, Kazuo ; Herrera - Estrella, Luis ; Tran, Lam - Son Phan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 14, 2014, Vol.111(2), p.851(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(2), pp.851-856 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Ha, Chien Van ; Leyva-González, Marco Antonio ; Osakabe, Yuriko ; Tran, Uyen Thi ; Nishiyama, Rie ; Watanabe, Yasuko ; Tanaka, Maho ; Seki, Motoaki ; Yamaguchi, Shinjiro ; Dong, Nguyen Van ; Yamaguchi-Shinozaki, Kazuko ; Shinozaki, Kazuo ; Herrera-Estrella, Luis ; Tran, Lam-Son Phan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 January 2014, Vol.111(2), pp.851-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24379380 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1322135111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...