skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity

Howell, Jennifer

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 1498516076 ; E-ISBN 9781498516068 ; E-ISBN 9781498516075

Toàn văn sẵn có

2
The Algerian War in French-Language Comics: Postcolonial Memory, History, and Subjectivity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Algerian War in French-Language Comics: Postcolonial Memory, History, and Subjectivity

Howell, Jennifer

Dawsonera

ISBN10: 1498516068 ; ISBN13: 9781498516068 ; E-ISBN10: 1498516076 ; E-ISBN13: 9781498516075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...