skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Forced and natural gradient tracer tests in a highly heterogeneous porous aquifer: instrumentation and measurements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced and natural gradient tracer tests in a highly heterogeneous porous aquifer: instrumentation and measurements

Ptak, T. ; Teutsch, G.

Journal of Hydrology, 7/1994, Vol.159(1-4), pp.79-104 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00221694 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-1694(94)90250-X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced and natural gradient tracer tests in a highly heterogeneous porous aquifer: instrumentation and measurements

Ptak, T ; Teutsch, G

Journal of Hydrology, 1994, Vol.159(1), pp.79-104 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-1694 ; E-ISSN: 1879-2707 ; DOI: 10.1016/0022-1694(94)90250-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...