skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inducible Site-Directed Recombination in Mouse Embryonic Stem Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducible Site-Directed Recombination in Mouse Embryonic Stem Cells

Zhang, Y. ; Riesterer, C. ; Ayrall, A.-M. ; Sablitzky, F. ; Littlewood, T. D. ; Reth, M.

Nucleic Acids Research, 02/01/1996, Vol.24(4), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/24.4.543

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducible site-directed recombination in mouse embryonic stem cells

Zhang, Y ; Riesterer, C ; Ayrall, A M ; Sablitzky, F ; Littlewood, T D ; Reth, M

Nucleic acids research, 15 February 1996, Vol.24(4), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 8604292 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...