skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: international migration?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaxing the restrictions on the temporary movement of natural persons a simulation analysis

Walmsley, Terrie L; Winters, L. Alan

Journal of economic integration, 2005, Vol.20(4), pp. 688-726 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

2
Relaxing the Restrictions on the Temporary Movement of Natural Persons: A Simulation Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaxing the Restrictions on the Temporary Movement of Natural Persons: A Simulation Analysis

Walmsley, Terrie L. ; Winters, L. Alan

Journal of Economic Integration, 12/15/2005, Vol.20(4), pp.688-726 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1225-651X ; E-ISSN: 1976-5525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11130/jei.2005.20.4.688

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...