skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Identity development of diverse populations 29 implications for teaching and administration in higher education: ASHE-ERIC higher education report, Volume 29, Number 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity development of diverse populations 29 implications for teaching and administration in higher education: ASHE-ERIC higher education report, Volume 29, Number 6

Torres, Vasti

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 0787963518 ; E-ISBN 9780787963514 ; E-ISBN 9781118209455

Toàn văn không sẵn có

2
Identity Development of Diverse Populations: Implications for Teaching and Administration in Higher Education: ASHE-ERIC Higher Education Report S. v.29, No.6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Development of Diverse Populations: Implications for Teaching and Administration in Higher Education: ASHE-ERIC Higher Education Report S. v.29, No.6

Torres, Vasti ; Howard-Hamilton, Mary F ; Cooper, Diane L ; ERIC Clearinghouse on Higher Education ; Association for the Study of Higher Education ; George Washington University

Dawsonera

ISBN10: 0787963518 ; ISBN13: 9780787963514 ; E-ISBN10: 1118209451 ; E-ISBN13: 9781118209455

Toàn văn không sẵn có

3
Identity Development of Diverse Populations: Implications for Teaching and Administration in Higher Education. ASHE-ERIC Higher Education Report. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Development of Diverse Populations: Implications for Teaching and Administration in Higher Education. ASHE-ERIC Higher Education Report. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.

Torres, Vasti ; Howard - Hamilton, Mary F. ; Cooper, Diane L.

2003 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0884-0040 ; ISBN: 0-7879-6351-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...