skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups

Castellino, Joshua

The International Journal of Human Rights, 01 February 2009, Vol.13(1), p.10-28 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802532275

Toàn văn không sẵn có

2
The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups

Castellino, Joshua

The International Journal of Human Rights, 02/2009, Vol.13(1), pp.10-28 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642980802532275

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...