skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim M. ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I. ; Drevon, Christian A. ; Eckardt, Kristin

Physiological Reports, October 2017, Vol.5(19), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 2051-817X ; E-ISSN: 2051-817X ; DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim M ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I ; Drevon, Christian A ; Eckardt, Kristin

Physiological reports, October 2017, Vol.5(19) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2051-817X ; PMID: 28989118 Version:1 ; DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre ; Drevon, Christian ; Eckardt, Kristin

Physiological Reports, Oct 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2051817X ; DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

4
Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim M. ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I. ; Drevon, Christian A. ; Eckardt, Kristin

Physiological Reports, 10/2017, Vol.5(19), p.e13459 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee-Ødegård, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim Mikal ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I ; Drevon, Christian A ; Eckardt, Kristin

Pourteymour, Shirin Hjorth, Marit Lee-Ødegård, Sindre Holen, Torgeir Langleite, Torgrim Mikal Jensen, Jørgen Birkeland, Kåre I. Drevon, Christian A Eckardt, Kristin . Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle... [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...