skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load.(Report)

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, June, 2009, Vol.44(12), p.3077(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, 2009, Vol.44(12), pp.3077-3081 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-009-3409-8

Toàn văn sẵn có

3
Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, 6/2009, Vol.44(12), pp.3077-3081 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-009-3409-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...