skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic gas-flow profiling using remote-detection NMR.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author Abstract)

Hilty, Christian ; Mcdonnell, Erin E. ; Granwehr, Josef ; Pierce, Kimberly L. ; Han, Song - I ; Pines, Alexander

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 18, 2005, Vol.102(42), p.14960(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Microfluidic gas-flow profiling using remote-detection NMR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic gas-flow profiling using remote-detection NMR

Hilty, C. ; Mcdonnell, E. E. ; Granwehr, J. ; Pierce, K. L. ; Han, S.-I ; Pines, A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/18/2005, Vol.102(42), pp.14960-14963 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0507566102

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic gas-flow profiling using remote-detection NMR

Hilty, Christian ; Mcdonnell, Erin E ; Granwehr, Josef ; Pierce, Kimberly L ; Han, Song-I ; Pines, Alexander

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 October 2005, Vol.102(42), pp.14960-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 16214884 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic gas flow profiling using remote detection NMR

Hilty, Christian ; Mcdonnell, Erin ; Granwehr, Josef ; Pierce,Kimberly ; Han, Song-I Han ; Pines, Alexander; Ernest Orlando Lawrence Berkeley Nationallaboratory, Berkeley, Ca (Us) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 May 2005, Vol.102(42) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0507566102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...