skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research : BCR, 2010, Vol.12(Suppl 1), p.P32-P32 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1465-5411 ; E-ISSN: 1465-542X ; DOI: 10.1186/bcr2529 ; PMCID: 2875594

Toàn văn sẵn có

2
Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research, 5/2010, Vol.12(S1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1465-542X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/bcr2529

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research, May 18, 2010, Vol.12(Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1465-5411 ; DOI: 10.1186/bcr2529

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research, May 18, 2010, Vol.12(Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1465-5411 ; DOI: 10.1186/bcr2529

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...