skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomacia cultural de México y Turquía como instrumento de poder regional

María del rocío Rodríguez echeverría ; Marta Tawil kuri

Cahiers des Amériques Latines, 01 December 2015, Vol.80, pp.49-66

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1141-7161 ; E-ISSN: 2268-4247 ; DOI: 10.4000/cal.4136

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomacia cultural de México y Turquía como instrumento de poder regional

Rodríguez echeverría, María del rocío ; Tawil kuri, Marta

Cahiers des Amériques latines, 31 December 2015, pp.49-66

OpenEdition Journals

ISSN: 1141-7161 ; E-ISSN: 2268-4247 ; DOI: 10.4000/cal.4136

Toàn văn sẵn có

3
La diplomacia cultural de México y Turquía como instrumento de poder regional
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomacia cultural de México y Turquía como instrumento de poder regional

Rodríguez echeverría, María del rocío ; Tawil kuri, Marta

Cahiers des Amériques latines, 12/31/2015, Issue 80, pp.49-66

CrossRef

ISSN: 1141-7161 ; E-ISSN: 2268-4247 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/cal.4136

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...