skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role for RNA-Binding Proteins Implicated in Pathogenic Development of Ustilago maydis

Becht, Philip ; Vollmeister, Evelyn ; Feldbrugge, Michael

Eukaryotic Cell, 2005, Vol. 4(1), p.121 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 1535-9778 ; PMID: 15643068

Toàn văn sẵn có

2
Role for RNA-Binding Proteins Implicated in Pathogenic Development of Ustilago maydis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role for RNA-Binding Proteins Implicated in Pathogenic Development of Ustilago maydis

Becht, Philip ; Vollmeister, Evelyn ; Feldbrügge, Michael

Eukaryotic Cell, 01/2005, Vol.4(1), pp.121-133 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 1535-9778 ; E-ISSN: 1535-9786 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/EC.4.1.121-133.2005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role for RNA-binding proteins implicated in pathogenic development of Ustilago maydis

Becht, Philip ; Vollmeister, Evelyn ; Feldbrügge, Michael

Eukaryotic cell, January 2005, Vol.4(1), pp.121-33 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1535-9778 ; PMID: 15643068 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...