skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer networking for scientists

Jennings, Dennis M

Science, 1986, Vol.231(4741), pp.943-950 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Computer Networking for Scientists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Networking for Scientists

Jennings, D. M. ; Landweber, L. H. ; Fuchs, I. H. ; Farber, D. J. ; Adrion, W. R.

Science, 02/28/1986, Vol.231(4741), pp.943-950 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.231.4741.943

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer networking for scientists

Jennings, D M ; Landweber, L H ; Fuchs, I H ; Farber, D J ; Adrion, W R

Science (New York, N.Y.), 28 February 1986, Vol.231(4741), pp.943-50 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17740290 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...