skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effective Cross-sections of a Lensing-galaxy: Singular Isothermal Sphere with External Shear

Lee, Dong-Wook ; Kim, Sang-Joon

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2014, 443 (2): 328-342 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1408.6611

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effective Cross-sections of a Lensing-galaxy: Singular Isothermal Sphere with External Shear

Lee, Dong-Wook ; Kim, Sang-Joon; Kim, Sang-Joon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 28, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stu970

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effective cross-sections of a lensing galaxy: singular isothermal sphere with external shear

Lee, Dong - Wook ; Kim, Sang - Joon

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Vol. 443(1), pp.328-342 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/stu970

Toàn văn sẵn có

4
The effective cross-sections of a lensing galaxy: singular isothermal sphere with external shear
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effective cross-sections of a lensing galaxy: singular isothermal sphere with external shear

Lee, Dong-Wook ; Kim, Sang-Joon

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 09/01/2014, Vol.443(1), pp.328-342 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stu970

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...