skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Turkey and the European Union: processes of Europeanisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union: processes of Europeanisation

Çiğdem Nas/Yonca Özer

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781409445296 ; E-ISBN 9781409445302

Toàn văn không sẵn có

2
Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation

Özer, Yonca ; Nas, Çigdem

Dawsonera

ISBN10: 1409445291 ; ISBN13: 9781409445296 ; E-ISBN10: 1315549565 ; E-ISBN13: 9781315549569

Toàn văn không sẵn có

3
Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union: Processes of Europeanisation

Çigdem Nas ; Yonca Özer

Dawsonera

ISBN10: 1409445291 ; ISBN13: 9781409445296 ; E-ISBN10: 1409445305 ; E-ISBN13: 9781409445302

Toàn văn không sẵn có

4
Turkey and the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union

Cengiz, Firat; Hoffmann, Lars

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780415828024

Toàn văn không sẵn có

5
Turkey and the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the European Union

Özer, Yonca; Nas, Çigdem

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781317006008 ; ISBN: 9781409445296

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...