skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rastreando corpos, produzindo sexos: a inserção da hiperplasia adrenal congênita no teste do pezinho
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rastreando corpos, produzindo sexos: a inserção da hiperplasia adrenal congênita no teste do pezinho

Freitas, Janaina ; Machado, Paula Sandrine

Mediações - Revista de Ciências Sociais, 09/14/2015, Vol.20(1), p.130 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2176-6665 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5433/2176-6665.2015v20n1p130

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking bodies, producing sexes: the insertion of congenital adrenal hyperplasia on newborn screneening

Janaina Freitas ; Paula Sandrine Machado

Mediações: Revista de Ciências Sociais, 01 June 2015, Vol.20(1), pp.130-150 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2176-6665 ; DOI: 10.5433/2176-6665.2015v20n1p130

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RASTREANDO CORPOS, PRODUZINDO SEXOS: A INSERÇÃO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA NO TESTE DO PEZINHO

Freitas, Janaína ; Machado, Paula

Mediaçðes, Jan-Jun 2015, pp.130-150 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14140543 ; E-ISSN: 21766665 ; DOI: 10.5433/2176-6665.2015v20n1p130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...