skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards usable mortgage information. Four user studies

Maat, Henk Pander

Information Design Journal, 2011, Vol.19(3), pp.216-232 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0142-5471

Toàn văn không sẵn có

2
Towards usable mortgage information. Four user studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards usable mortgage information. Four user studies

Pander Maat, Henk

Information Design Journal, 12/31/2011, Vol.19(3), pp.216-232 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0142-5471 ; E-ISSN: 1569-979X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1075/idj.19.3.03maa

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...