skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of surface plasmon resonance for real-time analysis of the interaction of ZO-1 and occludin

Schmidt, A ; Utepbergenov, D I ; Krause, G ; Blasig, I E

Biochemical and biophysical research communications, 16 November 2001, Vol.288(5), pp.1194-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 11700038 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Surface Plasmon Resonance for Real-Time Analysis of the Interaction of ZO-1 and Occludin

Blasig I. E.

Biochemical and Biophysical Research Communications, November 2001, Vol.288(5), pp.1194-1199 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0006-291X

Toàn văn sẵn có

3
Use of Surface Plasmon Resonance for Real-Time Analysis of the Interaction of ZO-1 and Occludin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Surface Plasmon Resonance for Real-Time Analysis of the Interaction of ZO-1 and Occludin

Schmidt, Anke ; Utepbergenov, Darkhan I. ; Krause, Gerd ; Blasig, Ingolf E.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 11/2001, Vol.288(5), pp.1194-1199 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.2001.5914

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Surface Plasmon Resonance for Real-Time Analysis of the Interaction of ZO-1 and Occludin

Schmidt, Anke ; Utepbergenov, Darkhan I ; Krause, Gerd ; Blasig, Ingolf E

Biochemical and Biophysical Research Communications, 16 November 2001, Vol.288(5), pp.1194-1199 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1006/bbrc.2001.5914

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...