skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECT OF IMAGE ORIENTATION ON A DYNAMIC LAPAROSCOPIC TASK

Cao, Caroline G. L.

Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, 2010, Vol.54(11), pp.774-778 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 1071-1813

Toàn văn không sẵn có

2
The Effect of Image Orientation on a Dynamic Laparoscopic Task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Image Orientation on a Dynamic Laparoscopic Task

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G.L.

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 09/2010, Vol.54(11), pp.774-778 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1541-9312 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/154193121005401108

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Image Orientation on a Dynamic Laparoscopic Task

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G.L

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2010, Vol.54(11), pp.774-778 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193121005401108

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...