skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters

Abe, Shinzo

The Lancet, 14-20 September 2013, Vol.382(9896), pp.915-916 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61639-6

Toàn văn sẵn có

2
Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters

Abe, Shinzo

The Lancet, 09/2013, Vol.382(9896), pp.915-916 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61639-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters

Abe, Shinzo

Lancet (London, England), 14 September 2013, Vol.382(9896), pp.915-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24034284 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61639-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...