skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved technologies and management practices in irrigation--implications for water savings in Southern Alberta.(Report)

Nicol, Lorraine A. ; Bjornlund, Henning ; Klein, K. K.

Canadian Water Resources Journal, Fall, 2008, Vol.33(3), p.283(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0701-1784

Toàn văn không sẵn có

2
Improved Technologies and Management Practices in Irrigation—Implications for Water Savings in Southern Alberta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Technologies and Management Practices in Irrigation—Implications for Water Savings in Southern Alberta

Nicol, Lorraine A ; Bjornlund, Henning ; Klein, K K

Canadian Water Resources Journal, 01/2008, Vol.33(3), pp.283-294 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0701-1784 ; E-ISSN: 1918-1817 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4296/cwrj3303283

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Technologies and Management Practices in Irrigation-Implications for Water Savings in Southern Alberta

Nicol, Lorraine A ; Bjornlund, Henning ; Klein, K K

Canadian Water Resources Journal / Revue canadienne des ressources hydriques, 01 January 2008, Vol.33(3), pp.283-294 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0701-1784 ; E-ISSN: 1918-1817 ; DOI: 10.4296/cwrj3303283

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...