skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada

Taylor, Ronald L.

Social Forces, Dec, 1991, Vol.70(2), p.568(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada. (Book Review)

Taylor, Ronald L.

Social Forces, 1 December 1991, Vol.70(2), pp.568-569 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2580284

Toàn văn sẵn có

3
The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada.

Taylor, Ronald L. ; Breton, Raymond

Social Forces, 12/1991, Vol.70(2), p.568 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2580284

Toàn văn sẵn có

4
The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada. By Raymond Breton. Greenwood Press, 1991. 191 pp. $45.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada. By Raymond Breton. Greenwood Press, 1991. 191 pp. $45.00

Taylor, R. L.

Social Forces, 12/01/1991, Vol.70(2), pp.568-569 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/70.2.568

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...