skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenopus Ro ribonucleoproteins: members of an evolutionarily conserved class of cytoplasmic ribonucleoproteins

O' Brien, Charles A. ; Margelot, Kathleen ; Wolin, Sandra L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 1, 1993, Vol.90(15), p.7250(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Xenopus Ro ribonucleoproteins: members of an evolutionarily conserved class of cytoplasmic ribonucleoproteins.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenopus Ro ribonucleoproteins: members of an evolutionarily conserved class of cytoplasmic ribonucleoproteins.

O'Brien, C. A. ; Margelot, K. ; Wolin, S. L.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/01/1993, Vol.90(15), pp.7250-7254 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.90.15.7250

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenopus Ro ribonucleoproteins: members of an evolutionarily conserved class of cytoplasmic ribonucleoproteins

O'Brien, C A ; Margelot, K ; Wolin, S L

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 August 1993, Vol.90(15), pp.7250-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 7688474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...