skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom: case of online learning technology.(Author abstract)

Daim, Tugrul U. ; Blanton, Sharon ; Basoglu, A. Nuri ; Ding, Allen

International Journal of Business Information Systems, March 31, 2011, Vol.7(3), p.327 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1746-0972

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom: case of online learning technology

Tugrul U. Daim, Sharon Blanton, A. Nuri Basoglu, Allen Ding

Int. J. of Business Information Systems, 2011, Vol 7 Issue 3, pp 327 - 340 [Tạp chí có phản biện]

Inderscience Journals

ISSN: 1746-0972 ; E-ISSN: 1746-0980 ; DOI: 10.1504/IJBIS.2011.039334

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom case of online learning technology

Daim, Tugrul U ; Blanton, Sharon ; Basoglu, A. Nuri ; Ding, Allen

International journal of business information systems : IJBIS, 2011, Vol.7(3), pp. 327-340 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1746-0972

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom: case of online learning technology

Ding, Allen

International Journal of Business Information Systems, March 2011, Vol.7(3), pp.327-340 [Tạp chí có phản biện]

Inderscience Publishers (IngentaConnect)

ISSN: 1746-0972

Toàn văn không sẵn có

5
Exploring information technology adoption in the classroom: case of online learning technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom: case of online learning technology

Daim, Tugrul U. ; Blanton, Sharon ; Basoglu, A. Nuri ; Ding, Allen

International Journal of Business Information Systems, 2011, Vol.7(3), p.327 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1746-0972 ; E-ISSN: 1746-0980 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJBIS.2011.039334

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring information technology adoption in the classroom: Case of online learning technology

Daim, Tugrul U ; Blanton, Sharon ; Basoglu, A. Nuri ; Ding, Allen

International journal of business information systems, 2011, Vol.7(3), pp.327-340 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISSN: 1746-0972 ; ISSN: 1746-0980 ; E-ISSN: 1746-0980 ; DOI: 10.1504/IJBIS.2011.039334

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...