skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Peasant pasts: history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts: history and memory in western India

Vinayak Chaturvedi

Dawsonera

ISBN10: 0520250761 ; ISBN10: 0520250788 ; ISBN13: 9780520250765 ; ISBN13: 9780520250789 ; E-ISBN10: 0520940598 ; E-ISBN13: 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

2
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant Pasts: History and Memory in Western India

Chaturvedi, Vinayak

Walter de Gruyter GmbH

E-ISBN: 9780520940598 ; DOI: 10.1525/9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...