skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Graphical Objects on Computer Screens: A Three-Phase Model

Pastel, Robert

Human Factors, Feb 2011, Vol.53(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00187208 ; E-ISSN: 15478181

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Graphical Objects on Computer Screens

Pastel, Robert

Human Factors, Feb 2011, Vol.53(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00187208 ; E-ISSN: 15478181 ; DOI: 10.1177/0018720810397353

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning graphical objects on computer screens: a three-phase model

Pastel, Robert

Human factors, February 2011, Vol.53(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0018-7208 ; PMID: 21469531 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning graphical objects on computer screens: a three-phase model.(Author abstract)(Report)

Pastel, Robert

Human Factors, Feb, 2011, Vol.53(1), p.22(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-7208

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Graphical Objects on Computer Screens: A Three-Phase Model

Pastel, Robert

Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, February 2011, Vol.53(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0018-7208

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Graphical Objects on Computer Screens: A Three-Phase Model

Pastel, Robert

Human Factors, February 2011, Vol.53(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1177/0018720810397353

Toàn văn không sẵn có

7
Positioning Graphical Objects on Computer Screens: A Three-Phase Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Graphical Objects on Computer Screens: A Three-Phase Model

Pastel, Robert

Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 02/2011, Vol.53(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0018720810397353

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...