skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5

Toma, J. Douglas

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 18783808S0 ; E-ISBN 9781118209080 ; E-ISBN 9781878380852

Toàn văn không sẵn có

2
The Academic Administrator and the Law: ASHE-ERIC higher education report, v. 26, no. 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Academic Administrator and the Law: ASHE-ERIC higher education report, v. 26, no. 5

Toma, J. Douglas ; Palm, Richard L ; ERIC Clearinghouse on Higher Education ; Association for the Study of Higher Education

Dawsonera

Series-ISSN: 0884-0040 ; ISBN10: 1878380850 ; ISBN13: 9781878380852 ; E-ISBN10: 1118209087 ; E-ISBN13: 9781118209080

Toàn văn không sẵn có

3
The Academic Administrator and the Law: What Every Dean and Department Chair Needs To Know. ASHE-ERIC Higher Education Report, Vol. 26, No. 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Academic Administrator and the Law: What Every Dean and Department Chair Needs To Know. ASHE-ERIC Higher Education Report, Vol. 26, No. 5.

Toma, J. Douglas ; Palm, Richard L.

1998 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0884-0040 ; ISBN: 1-878380-85-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...