skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Next Generation Red Teaming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Red Teaming

Dalziel, Henry

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780128041710

Toàn văn sẵn có

2
Next Generation Red Teaming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Red Teaming

Dalziel, Max ; Dalziel, Henry

Dawsonera

ISBN10: 0128041714 ; ISBN13: 9780128041710 ; E-ISBN10: 0128041862 ; E-ISBN13: 9780128041864

Toàn văn sẵn có

3
Next Generation Red Teaming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Red Teaming

Dalziel, Henry

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISBN: 0128041714 ; ISBN: 9780128041710

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...