skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, difference, and re-cognition

Wolin, Sheldon S.

Political Theory, August, 1993, Vol.21(3), p.464(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-5917

Toàn văn sẵn có

2
Democracy, Difference, and Re-cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Difference, and Re-cognition

Wolin, Sheldon S.

Political Theory, 08/1993, Vol.21(3), pp.464-483 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0090591793021003007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Difference, and Re-cognition

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1993, Vol.21(3), pp.464-483 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591793021003007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...