skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, P ; Pozzo, T ; Grishin, A ; Papaxanthis, C

Biological cybernetics, February 2000, Vol.82(2), pp.161-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0340-1200 ; PMID: 10664103 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, Paul ; Pozzo, Thierry ; Grishin, Alexander ; Papaxanthis, Charalambos

Biological Cybernetics, 2000, Vol.82(2), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s004220050016

Truy cập trực tuyến

3
Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, Paul ; Pozzo, Thierry ; Grishin, Alexander ; Papaxanthis, Charalambos

Biological Cybernetics, 1/10/2000, Vol.82(2), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s004220050016

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...