skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes

Zimmerman, A.R. ; Mason, A. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 04/2018, Vol.123, C, p.450 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes

Zimmerman, A.R ; Mason, A ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 April 2018, Vol.123, pp.450-450 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...