skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Generalizability: New Contributions and a Reply

Lee, Allen ; Baskerville, Richard

MIS Quarterly, Sep 2012, Vol.36(3), p.749 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02767783 ; E-ISSN: 21629730

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing generalizability: new contributions and a reply.(Report)

Lee, Allen S. ; Baskerville, Richard L.

MIS Quarterly, Sept, 2012, Vol.36(3), p.749(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing generalizability new contribution and a reply

Lee, Allen S; Baskerville, Richard L ; Tsang, Eric W. K ; Williams, John

Management information systems : mis quarterly, 2012, Vol.36(3), pp. 749-761 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

4
Conceptualizing Generalizability: New Contributions and a Reply
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Generalizability: New Contributions and a Reply

Lee ; Baskerville

MIS Quarterly, 2012, Vol.36(3), p.749 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 02767783 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/41703479

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...