skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit ; Bonjour, Eric

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(3), pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0099-z

Toàn văn sẵn có

2
Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit ; Bonjour, Eric

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 8/2010, Vol.4(3), pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12008-010-0099-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise.(Report)

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadege ; Eynard, Benoit ; Bonjour, Eric

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), August, 2010, Vol.4(3), p.169(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1955-2513

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...