skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV and infant feeding in Malawi: public health simplicity in complex social and cultural contexts

Chinkonde, Jacqueline ; Hem, Marit ; Sundby, Johanne

BMC Public Health, 2012, Vol.12, p.700 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-700

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV and infant feeding in Malawi: public health simplicity in complex social and cultural contexts

Chinkonde, Jacqueline R ; Hem, Marit Helene ; Sundby, Johanne

BMC public health, 28 August 2012, Vol.12, pp.700 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 22925437 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-700

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV and infant feeding in Malawi: public health simplicity in complex social and cultural contexts

Chinkonde, Jacqueline R ; Hem, Marit H ; Sundby, Johanne

BMC Public Health. 2012 Aug 28;12(1):700 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-12-700

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...