skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update

World Bank

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 0821354167 ; ISBN: 9780821354162

Toàn văn sẵn có

2
Reforming public institutions and strengthening governance a World Bank strategy implementation update
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming public institutions and strengthening governance a World Bank strategy implementation update

International Bank For Reconstruction And Development

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 0821354167

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Public Institutions and Strengthening Governance

World Bank eLibrary (The World Bank Group)

ISBN: 9780821354162 ; ISBN: 0821354167 ; DOI: 10.1596/0-8213-5416-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...