skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brain-specific expression of an exogenous gene after i.v. administration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-specific expression of an exogenous gene after i.v. administration

Shi, N. ; Zhang, Y. ; Zhu, C. ; Boado, R. J. ; Pardridge, W. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/23/2001, Vol.98(22), pp.12754-12759 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.221450098

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-specific expression of an exogenous gene after i.v. administration

Shi, N ; Zhang, Y ; Zhu, C ; Boado, R J ; Pardridge, W M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 October 2001, Vol.98(22), pp.12754-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11592987 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-specific expression of an exogenous gene after i.v. administration.(Statistical Data Included)

Shi, Ningya ; Zhang, Yun ; Zhu, Chunni ; Boado, Ruben J. ; Pardridge, William M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 23, 2001, Vol.98(22), p.12754(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...